Praktijk voor Integrale Geneeskunde

Homeopathie

Ziekte en klachten tonen aan dat ons zelfherstellend vermogen is verstoord. De homeopathie zoekt vanuit het totale mensbeeld naar de oorzaak van deze verstoring. Met behulp van natuurlijke geneesmiddelen wordt het zelfherstellend vermogen gestimuleerd en ontstaat er een nieuw evenwicht. Homeopathie vindt zijn toepassing dan ook bij ieder mens en elk symptoom, of het zich nu lichamelijk of geestelijk uit.

Homios en pathos
De Duitse arts en scheikundige Samuël Hahnemann (1755-1843)wordt als grondlegger van de huidige homeopathie beschouwd. Hij (her) ontdekte het principe dat een hulpmiddel dat past bij de kenmerken van een patiënt en zijn ziekte het zelfherstellend vermogen van het lichaam versterkt. Hij noemde zijn nieuwe geneeswijze homeopathie naar homoios (= gelijkend) en pathos (= ziekte).

Pijlers
Het effect van een homeopathisch geneesmiddel is het hoogst als het tot in detail aansluit op de persoon en zijn ziekte. Het vertrouwen tussen arts en patiënt en het besef dat er samen een inspanning geleverd wordt draagt bij aan een goede keuze van het geneesmiddel. Onderstaande pijlers vormen de basisprincipes van de homeopathie.

  • Similiawet: ziekten kunnen genezen met een geneesmiddel dat een gelijkende ziekte produceert als het teveel wordt genomen.
  • Potenties: de werking van geneesmiddelen wordt versterkt door verdunnen, schudden en verwrijven.

Contact:
WIMSLUIJS_contact_icoontjes